Stockenberg Peter

Peter Stockenberg

IT-tekniker

Name:Stockenberg Peter
Date of birth:
Address:Vinstorpsvägen 47 B, 234 35 Lomma
Phone:0705-79 64 51
Email:peter@stockenberg.nu
Min mångåriga erfarenhet inom IT gör mig till en mycket kompetent medarbetare till ert företag. Jag är bra på att samarbeta i grupp samt att planera och organisera mitt arbete för att skapa effektivitet och ordning. Har även på egen hand föreslagit och fått igenom förändringar på mina tidigare arbeten.

Yrkeserfarenhet

2015-2015

1. IT-tekniker, Anoto AB, Lund

 • Arbete med diverse IT-relaterade arbetsuppgifter.
 • Framtagning av hårdvaruinventeringsunderlag.
 • Arbetsuppgifterna har varit installation, drift och support av klientdatorer.
 • Samt fysiska och virtuella servrar i både Windows- och Linux-miljö.
2014-2015

2. Handledare i Datagrupp, Movant AB, Lund

 • Ansvarig för framtagning av datorguider (för bl.a. epostkonto och Linkedin-profil) och assisterat deltagarna.
 • Undervisat och handlett i datorkunskap.
1984-2000

3. Lageransvarig, Cebal Svenska AB, Lund

(tidigare Åkerlund & Rausing)

 • Övergripande ansvar för ankommande och avgående gods samt mellanlager inom fabriken.
 • Planera leveranser av tillverkade order.
 • Fakturering av avgående gods samt registrering av inkommande gods i MPS-systemet Scala.
2001-2001

4. Nätverkstekniker, Killebäckskolan, Södra Sandby

 • Ansvarig för utbyggnad och underhåll av befintligt nätverk.
 • Installation av nyinköpta datorer och reparation av gamla datorer.
 • Support till lärare och elever.
 • Dokumentation av skolans nätverk och hårdvara.
2002-2004

5. PC-tekniker, Zander & Karlsson AB, Eslöv

(tidigare Data & Web)

 • Ansvarig för kundsupport inom nätverks- och bredbandsinstallationer
 • Installation och reparation av kunddatorer.
 • Dokumentation av kundens nätverk, hårdvara och mjukvara.
2005-2005

6. IT-tekniker, Lunds Kommun

 • Kultur & Fritids Förvaltningen
 • Ansvarig för IT-support till fritidsgårdar och idrottshallar i kommunen.
 • IT-support inom avdelningen
 • Skapa och administrera ett e-postnätverk och föreningsregister.
 • Administration i Bokningssystemet FRI.
2006-2011

7. IT-tekniker, Tieto Sweden AB, Lund

(tidigare Region Skåne)

 • Felsökning av gamla PC-datorer samt utbyte till nya PC-datorer.
 • Ansvarig för allt IT-lagermaterial och IT-gods för enheten i Lund.
 • Har byggt upp mycket av lagerhanteringsrutinerna.
 • Planering, logistik och reklamationshantering.

Kurser

2012-2012

1. MS6420 Microsoft Windows Server 2008

 • Fundementals of Windows Server 2008 Network Infrastructure and Applications

 • februari 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Content

 • Förståelse för hur ett företagsnätverk fungerar.
 • Grunderna kring TCP/IP, konfiguration, protokoll och relevanta verktyg
 • Skapa, konfigurera och administrera nätverk med både IPv4 och IPv6
 • Administration av Windows Server 2008
 • Grundläggande förståelse av säkerhet med hjälp av certifikat
 • Konfiguration av brandväggKonfiguration och felsökning av remote access
 • Lastbalansering av nätverkKonfiguration av en print-server
 • Grundläggande kunskap kring de virtualiseringstekniker som ingår i Windows Server 2008
2012-2012

2. Cloud Introduktionskurs

 • mars 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Innehåll

 • Cloud Computing
 • Föregångarna till molnen
 • Vanliga termer och definitioner för cloud computing
 • Genomgång av några viktiga molnleverantörer
 • Migrering till moln, migrering från moln, säkerhetsfrågor
 • Integration med internt driftade system och annan outsourcing
 • Kvalitetssäkring
 • Summering
2012-2012

3. Praktisk Nätverksteknik

 • april 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Innehåll

 • Elementär nätverkslära
 • Wireless network
 • Subnetting
 • Address Resolution Protocol
 • Uppstart och konfiguration av switch
 • VLAN
 • Introduktion till routing och att vidarebefordra paket
 • Konfiguration av router
 • Statiska vägar
 • OSPF (Open Shortest Path First)
 • Infrastrukturtjänster
 • Demonstration Hyper-V
2012-2012

4. MS6425C Microsoft Windows Server 2008

 • Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

 • maj 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

 Content

 • Describe the features and functionality of Active Directory Domain Services.
 • Perform secure and efficient administration of Active Directory.
 • Manage users and service accounts.
 • Manage groups.
 • Manage computer accounts.
 • Implement a Group Policy infrastructure.
 • Manage User Desktops with Group Policy.
 • Manage enterprise security and configuration by using Group Policy settings.
 • Secure administration.
 • Improve the security of authentication in an AD DS Domain.
 • Configure Domain Name System.
 • Administer AD DS domain controllers.
 • Manage sites and Active Directory Replication.
 • Monitor, maintain and back up directory Service to ensure Directory Service continuity.
 • Manage multiple domains and forests.
2012-2012

5. MS6292A Windows 7 Client

 • Installing and Configuring Windows 7 Client

 • mars 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Content

 • Perform a clean installation of Windows 7, upgrade to Windows 7, and migrate user-related data and settings from an earlier version of Windows.
 • Configure disks, partitions, volumes, and device drivers to enable a Windows 7 client computer.
 • Configure file access and printers on a Windows 7 client computer.
 • Configure network connectivity on a Windows 7 client computer.
 • Configure wireless network connectivity on a Windows 7 client computer.
 • Secure Windows 7 client desktop computers.
 • Optimize and maintain the performance and reliability of a Windows 7 client computer.
 • Configure mobile computing and remote access settings for a Windows 7 client computer.
2012-2012

6. MS10135A Microsoft Exchange Server 2010

 • Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010

 • juni 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

 Content

 • Install and deploy Exchange Server 2010
 • Configure Mailbox servers and Mailbox server components
 • Manage recipient objects
 • Configure the Client Access server role
 • Manage message transport
 • Configure the secure flow of messages between the Exchange Server organization and the Internet
 • Implement a high availability solution for Mailbox servers and other server roles
 • Plan and implement backup and restore for the server roles
 • Plan and configure messaging policy and compliance
 • Configure Exchange Server permissions and security for internal and external access
 • Monitor and maintain the messaging system
 • Transition an Exchange Server 2003 or Exchange Server 2007 organization to Exchange Server 2010
 • Configure the Unified Messaging server role and Unified Messaging components
 • Implement High Availability across multiple sites and implement Federated Sharing

Utbildning

2000-2001

1. Support & Nätverksteknik

 • SEMCON Project Management AB, Lund

 

 • Hårdvara, Microsoft DOS 6.22
 • Microsoft Windows 98
 • Datakommunikation
 • Lokala Nät
 • Microsoft Windows NT4 Workstation
 • Microsoft Windows NT4 Server
 • Novell 4.1.
2001-2002

2. Nätverksadministratör

 • Aspero Kompetens, Lund

 

 • I-Net+
 • Network+
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft SQL Server 2000.

Datorkunskaper

-

1. Datorkunskaper

 • MS Windows XP/Vista/7/8.x/10 – Mycket god kunskap
 • MS Windows 2003/2008/2012 Server – God kunskap
 • MS Office 2002/2003/2007/2010/2013 – Mycket god kunskap
 • PC Hårdvara – Mycket god kunskap
 • Cisco LAN Teknik – God kunskap
 • VMware Hypervisor v.5.5 – God kunskap
 • ITIL-baserade ärendehanteringssystem – God kunskap
 • MySQL v.5.6.20 – Grundläggande kunskap
 • PHP v.5.6.0 – Grundläggande kunskap
 • Joomla v.3.4.5 – Grundläggande kunskap
 • WordPress v.4.4.2 – Grundläggande kunskap
 • OpenCart v.1.5.6.4 – Grundläggande kunskap
 • Ubuntu Linux v.15.04 – Grundläggande kunskap

Ideellt Engagemang

2013-2013

1. Babyheaven, Lund, Webmaster

 • Ansvarig för att en gammal webbshop blivit migrerad från osCommerce till OpenCart.
 • http://babyheaven.se/
2015-2015

2. Movant AB, Lund, Webmaster