Handledare i Datagrupp, Movant AB, Lund

  • Ansvarig för framtagning av datorguider (för bl.a. epostkonto och Linkedin-profil) och assisterat deltagarna.
  • Undervisat och handlett i datorkunskap.