IT-tekniker, Anoto AB, Lund

  • Arbete med diverse IT-relaterade arbetsuppgifter.
  • Framtagning av hårdvaruinventeringsunderlag.
  • Arbetsuppgifterna har varit installation, drift och support av klientdatorer.
  • Samt fysiska och virtuella servrar i både Windows- och Linux-miljö.