Cloud Introduktionskurs

  • mars 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Innehåll

  • Cloud Computing
  • Föregångarna till molnen
  • Vanliga termer och definitioner för cloud computing
  • Genomgång av några viktiga molnleverantörer
  • Migrering till moln, migrering från moln, säkerhetsfrågor
  • Integration med internt driftade system och annan outsourcing
  • Kvalitetssäkring
  • Summering