Apr.07

MS6420 Microsoft Windows Server 2008

 • Fundementals of Windows Server 2008 Network Infrastructure and Applications

 • februari 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Content

 • Förståelse för hur ett företagsnätverk fungerar.
 • Grunderna kring TCP/IP, konfiguration, protokoll och relevanta verktyg
 • Skapa, konfigurera och administrera nätverk med både IPv4 och IPv6
 • Administration av Windows Server 2008
 • Grundläggande förståelse av säkerhet med hjälp av certifikat
 • Konfiguration av brandväggKonfiguration och felsökning av remote access
 • Lastbalansering av nätverkKonfiguration av en print-server
 • Grundläggande kunskap kring de virtualiseringstekniker som ingår i Windows Server 2008
Kurser

May.20

Cloud Introduktionskurs

 • mars 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Innehåll

 • Cloud Computing
 • Föregångarna till molnen
 • Vanliga termer och definitioner för cloud computing
 • Genomgång av några viktiga molnleverantörer
 • Migrering till moln, migrering från moln, säkerhetsfrågor
 • Integration med internt driftade system och annan outsourcing
 • Kvalitetssäkring
 • Summering
Kurser

May.20

Praktisk Nätverksteknik

 • april 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Innehåll

 • Elementär nätverkslära
 • Wireless network
 • Subnetting
 • Address Resolution Protocol
 • Uppstart och konfiguration av switch
 • VLAN
 • Introduktion till routing och att vidarebefordra paket
 • Konfiguration av router
 • Statiska vägar
 • OSPF (Open Shortest Path First)
 • Infrastrukturtjänster
 • Demonstration Hyper-V
Kurser

May.20

MS6425C Microsoft Windows Server 2008

 • Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

 • maj 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

 Content

 • Describe the features and functionality of Active Directory Domain Services.
 • Perform secure and efficient administration of Active Directory.
 • Manage users and service accounts.
 • Manage groups.
 • Manage computer accounts.
 • Implement a Group Policy infrastructure.
 • Manage User Desktops with Group Policy.
 • Manage enterprise security and configuration by using Group Policy settings.
 • Secure administration.
 • Improve the security of authentication in an AD DS Domain.
 • Configure Domain Name System.
 • Administer AD DS domain controllers.
 • Manage sites and Active Directory Replication.
 • Monitor, maintain and back up directory Service to ensure Directory Service continuity.
 • Manage multiple domains and forests.
Kurser

May.20

MS6292A Windows 7 Client

 • Installing and Configuring Windows 7 Client

 • mars 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Content

 • Perform a clean installation of Windows 7, upgrade to Windows 7, and migrate user-related data and settings from an earlier version of Windows.
 • Configure disks, partitions, volumes, and device drivers to enable a Windows 7 client computer.
 • Configure file access and printers on a Windows 7 client computer.
 • Configure network connectivity on a Windows 7 client computer.
 • Configure wireless network connectivity on a Windows 7 client computer.
 • Secure Windows 7 client desktop computers.
 • Optimize and maintain the performance and reliability of a Windows 7 client computer.
 • Configure mobile computing and remote access settings for a Windows 7 client computer.
Kurser

May.12

MS10135A Microsoft Exchange Server 2010

 • Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010

 • juni 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

 Content

 • Install and deploy Exchange Server 2010
 • Configure Mailbox servers and Mailbox server components
 • Manage recipient objects
 • Configure the Client Access server role
 • Manage message transport
 • Configure the secure flow of messages between the Exchange Server organization and the Internet
 • Implement a high availability solution for Mailbox servers and other server roles
 • Plan and implement backup and restore for the server roles
 • Plan and configure messaging policy and compliance
 • Configure Exchange Server permissions and security for internal and external access
 • Monitor and maintain the messaging system
 • Transition an Exchange Server 2003 or Exchange Server 2007 organization to Exchange Server 2010
 • Configure the Unified Messaging server role and Unified Messaging components
 • Implement High Availability across multiple sites and implement Federated Sharing
Kurser