MS6420 Microsoft Windows Server 2008

  • Fundementals of Windows Server 2008 Network Infrastructure and Applications

  • februari 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Content

  • Förståelse för hur ett företagsnätverk fungerar.
  • Grunderna kring TCP/IP, konfiguration, protokoll och relevanta verktyg
  • Skapa, konfigurera och administrera nätverk med både IPv4 och IPv6
  • Administration av Windows Server 2008
  • Grundläggande förståelse av säkerhet med hjälp av certifikat
  • Konfiguration av brandväggKonfiguration och felsökning av remote access
  • Lastbalansering av nätverkKonfiguration av en print-server
  • Grundläggande kunskap kring de virtualiseringstekniker som ingår i Windows Server 2008