Praktisk Nätverksteknik

 • april 2012, Lexicon Utbildning, Malmö

Innehåll

 • Elementär nätverkslära
 • Wireless network
 • Subnetting
 • Address Resolution Protocol
 • Uppstart och konfiguration av switch
 • VLAN
 • Introduktion till routing och att vidarebefordra paket
 • Konfiguration av router
 • Statiska vägar
 • OSPF (Open Shortest Path First)
 • Infrastrukturtjänster
 • Demonstration Hyper-V